به فیلامکس -تولید کننده فیلامنت های پرینتر سه بعدی- خوش آمدید

این وب سایت در دست طراحی است

    ما بهترین تلاشمون رو انجام می دیم تا فیلامنت های استاندارد پرینترهای سه بعدی با کیفیت مناسب بسازیم. به شکلی که به لحاظ قیمت کاملا در دسترس باشند. از بهترین درجات کیفی مواد اولیه و ماشین آلات ایرانی استفاده می کنیم ولی تلاش می کنیم قیمت رو همچنان پایین نگه داریم :) .

فیلامنت با قطر ثابت و دقیق قطر یکسان محصول و کنترل اندازه پیوسته محصول

    توانایی کنترل لحظه ای فیلامنت تولیدی سبب افزایش کیفیت محصول و پرینت های نهایی می شود. این کنترل شامل مفاد مختلفی از جمله رنگ ، دما ، رطوبت و ... بوده که مهم ترین کنترل آن در بازه استاندارد مربوط به سطح مقطع فیلامنت است. از آنجا که پرینتر هیچگونه بازخوردی از تغییرات قطر فیلامنت ندارد، استفاده از فیلامنت با سطح مقطع غیر استاندارد سبب تغییر جریان خروجی نازل و بدنبال آن بی کیفیتی قطعه نهایی پرینت شده به شکل توده هایی از پلاستیک یا نقاط یا شیارهای خالی خود را نشان می دهد.  در فیلامنت های فیلامکس،  کنترل قطر محصول توسط سیستم اندازه گیری بصورت پیوسته انجام شده و با  استفاده از سامانه بازخورد اطمینان کاملی از میزان قطر فیلامنت تولیدی ایجاد شده است.

 

ظریب بیضوی بسیار پایین شکل سطح مقطع دایره ای

    توانایی کنترل لحظه ای فیلامنت تولیدی سبب افزایش کیفیت محصول و پرینت های نهایی می شود. این کنترل شامل مفاد مختلفی از جمله رنگ ، دما ، رطوبت و ... بوده که مهم ترین کنترل آن در بازه استاندارد مربوط به سطح مقطع فیلامنت است. از آنجا که پرینتر هیچگونه بازخوردی از تغییرات قطر فیلامنت ندارد، استفاده از فیلامنت با سطح مقطع غیر استاندارد سبب تغییر جریان خروجی نازل و بدنبال آن بی کیفیتی قطعه نهایی پرینت شده به شکل توده هایی از پلاستیک یا نقاط یا شیارهای خالی خود را نشان می دهد.  در فیلامنت های فیلامکس،  کنترل قطر محصول توسط سیستم اندازه گیری بصورت پیوسته انجام شده و با  استفاده از سامانه بازخورد اطمینان کاملی از میزان قطر فیلامنت تولیدی ایجاد شده است.

 

ثبت اطلاعات محصول روی جعبهتحویل اطلاعات قرقره در جعبه

    ثبت کلیه اطلاعات فرایند همچون دما، رطوبت بخش های مختلف سامانه، اطلاعات مواد مصرفی، تطبیق با محصول تولید شده، جهت کنترل کل فرایند و شرایط تولید با هدف اطمینان از ثبات کیفیت محصول تولیدی صورت می پذیرد و ما میزان دقت و خطای محصول نهایی را به صورت مجزا برای هر قرقره اندازه گیری کرده و همراه با جعبه به شما تحویل می دهیم. این برای کاربران حرفه ای خوشحال کننده است چرا که دیگر نیازی به تست قرقره به قرقره محصول وجود ندارد.

 

 

سیستم مدرن پرکردن قرقره سیستم قرقره کردن پیشرفته

    فرایند پرینت قطعات یک فرایند طولانی مدت است که هر گونه مشکلی طی آن می تواند واقعا خسته کننده باشد. مشکی مثل گره خوردن فیلامنت یا گیر کردن آن هنگام باز شدن که می تواند ناشی از نحوه پرکردن اولیه قرقره در کارخانه باشد. ما همه تلاش خود را برای استفاده از تجهیزاتی که احتمال گره خوردن فیلامنت را کاهش می دهند به کار گرفتیم و می توانیم بگوییم این مشکل در فیلامکس کاملا حل شده .

 

 

تست مداوم با پرینتر سه بعدی

تست پرینت پیوسته

    کلیه فیلامنت های تولیدی در هر سری تولید بصورت عملیاتی و کامل توسط پرینتر سه بعدی جهت اطمینان از دمای ذوب و داشتن کیفیت پرینت خوب مورد تست قرار می  گیرد.

 

 

 

تایید شده و ضریب اطمینان بالا

ما از اعتماد شما مراقبت می کنیم

    فیلامکس ملاحضاتی را جهت اطمینان از مقدار فیلامنت جمع شده در هر قرقره در نظر گرفته است به شکلی که با توجه به شرایط تولید قرقره های مورد استفاده و اختلاف در وزن آنها، وزن محصول نهایی و وزن قرقره ها را قبل و بعد از پر کردن اندازه گیری و ثبت می نماید.