All products

فیلامنت ABS

آکریلونیتریل بوتادین استایرن  که به اختصار ای بی اس خوانده می شود یک پلیمر بر پایه مواد نفتی می باشد.این پلیمر میزان بیشتری از فشردگی، انعطاف پذیری و مقاومت حرارتی  نسبت به پی ال ای دارد. ای بی اس در استون حل می شود و  برای پرینت و خدمات حرفه ای  ای بی اس ترجیح داده می شود.

فیلامنت PLA

پلی لاکتیک اسید که به اختصار پی ال ای خوانده می شود یک پلیمر بر پایه مواد ارگانیک است و پر مصرفترین فیلامنت در بازار می باشد. به دلیل پایین بودن دمای ذوب پرینت این فیلامنت بسیار ساده بوده و نیازی به هیت بد (صفحه گرم) ندارد. این فیلامنت قطعات با ظاهر خوب و پرینتی با اتصال محکم بین لایه ها ایجاد می کند. بسیار پایین بودن آلوده کنندگی محیط این فیلامنت امکان استفاده از آن را در همه جای خانه به صورت ایمن فراهم نموده است.